fbpx

Regulamin sklepu internetowego Pani od Klikania

Dzień dobry!

Nazywam się Klaudia Łapa i jestem twórczynią produktów elektronicznych i fizycznych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://paniodklikania.pl/sklep .  

Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłaś/łeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowana/ny zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Pani od Klikania Klaudia Łapa, ul.Dworcowa 4a 62-020 Swarzędz, NIP 6252431814.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail helou@paniodklikania.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Klaudia Łapa

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Operator Płatności – Przelewy24, PayPal

4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.paniodklikania.pl/regulamin

5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.paniodklikania.pl/sklep

6) Sprzedawca – Klaudia Łapa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pani od Klikania Klaudia Łapa, ul.Dworcowa 4A 62-020 Swarzędz, NIP 6252431814

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz fizycznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
7) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie oraz dostarczenie produktów fizycznych. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

6. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz produktów fizycznych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail helou@paniodklikania.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Produkty i usługi

W moim sklepie on-line masz możliwość zakupu następujących Produktów:

 • Zapis szkoleń na żywo/Webinarów

W moim Sklepie on-line masz możliwość dokonania zakupu Zapisów szkoleń, które stanowią treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.

Składając Zamówienie w mim Sklepie i kuoując Zapis szkolenia, zostaje zawarta między nami Umowa , w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionegodostępu do Zapisu Szkolenia .

Jeżeli nie zaznaczyłam inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do Zapisu Szkolenia otrzymasz zaraz po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności na moim koncie. 

Dostęp otrzymasz poprzez wiadomość e-mail wysłaną po zakupie. Jeżeli nie masz konta użytkownika, zostanie ono automatycznie utworzone. Dostęp będziesz mieć również z Kokpitu Twojego konta (po zalogowaniu).

Z chwilą wysłania wiadomości i naddania dostepów, dostęp do Zapisu szkolenia uważa się za dostarczony Tobie w całości.

Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do Webinaru w sytuacji, kiedy nie spełniasz określonych w tym regulaminie warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.

Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

 • Konsultacje indywidualne on-line

Konsultacje indywidualne on-line, to najbardziej spersonalizowana usługa w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jaką możesz wykupić w moim Sklepie.

Na mojej Platformie możesz skorzystać z Amelii (aplikacja jest zintegrowana z Kalendarzem Google), która umożliwi Ci wyszukanie dostępnych terminów Konsultacji indywidualnych on-line oraz interesującego Cię rodzaju konsultacji.

Rezerwując termin Konsultacji indywidualnych on-line, składasz Zamówienie w moim Sklepie i w ramach zawartej w ten sposób Umowy , dostarczam Ci usługę w postaci zakupionych Konsultacji indywidualnych on-line. Usługa ta zostanie zrealizowana zgodnie z terminem określonym w Umowie.

Po zawarciu Umowy zmiana terminu Konsultacji indywidualnych on-line nie jest możliwa chyba, że w ramach indywidualnych ustaleń postanowimy inaczej.

Usługa Konsultacji indywidualnych on-line ma charakter jednorazowy, a Umowa zostaje między nami zawarta na czas realizacji tej usługi. To oznacza, że rezerwując nowy termin Konsultacji indywidualnych on-line i ponownie uiszczając określoną cenę, zmierzasz do zawarcia nowej Umowy.

Konsultacje indywidualne on-line odbywają się z wykorzystaniem platformy Google Meet.

Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to wyrażając wyraźną zgodę na wykonanie w pełni usługi w postaci Konsultacji indywidualnych on-line przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, będąc poinformowanym przeze mnie o tym, że utracisz prawo odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

  § 5.1

  Rodzaje konsultacji online

  • Audyt newslettera

  Po zamówieniu ww usługi i opłaceniu jej, otrzymasz na maila kwestionariusz do wypełnienia. Warunkiem realizacji audytu jest jego odesłanie najpóźniej 24h przed terminem konsultacji na adres helou@paniodklikania.pl. Warunkiem realizacji audytu jest również nadanie dostępów do programu newsletterowego.
  Usługa polega na przeprowadzeniu dotychczasowych działań Zamawiającego w ramach newslettera.

  Działania związane z audytem obejmują: sprawdzenie adresu email Zamawiającego pod kątem uwierzytelnienia, sprawdzenie adresów email w bazie pod kątem poprawności, oznaczenie duplikowanych adresów email w bazie, sprawdzenie formularzy zapisu na newsletter pod kątem prawnym, sprawdzenie formularzy double opt-in oraz reCaptcha, audyt Landing pages stworzonych w programie do newslettera (czystość kodu HTML, responsywność, audyt pod kątem SpamScore), sprawdzenie działających automatyzacji – zachowania ciągu logicznego, warunków, akcji i działań oraz diagnoza napotkanych problemów. Audyt zawiera również propozycję rozwiązań do wdrożenia, które usprawnią działanie bazy i zapobiegną podwyższaniu wyniku SpamScore.

  W terminie 7 dni od daty audytu, na adres kupującego zsotaną przesłane wyniki audyty w formie pliku pdf. Audyt oprócz wypunktowanych sprawdzanych pozycji zawiera również propozycje rozwiązań wykrytych problemów.

  Po wysłaniu kompletnego pliku usługę uważa się za zrealizowaną.
  Ta usługa nie zawiera konsultacji 1:1 online.


  • Audyt newslettera + wdrożenie zmian wynikłych w trakcie audytu

  Po zamówieniu ww usługi i opłaceniu jej, otrzymasz na maila kwestionariusz do wypełnienia. Warunkiem realizacji audytu jest jego odesłanie najpóźniej 24h przed terminem konsultacji na adres helou@paniodklikania.pl. Warunkiem realizacji audytu jest również nadanie dostępów do programu newsletterowego.
  Usługa polega na przeprowadzeniu dotychczasowych działań Zamawiającego w ramach newslettera.

  Działania związane z audytem obejmują: sprawdzenie adresu email Zamawiającego pod kątem uwierzytelnienia, sprawdzenie adresów email w bazie pod kątem poprawności, oznaczenie duplikowanych adresów email w bazie, sprawdzenie formularzy zapisu na newsletter pod kątem prawnym, sprawdzenie formularzy double opt-in oraz reCaptcha, audyt Landing pages stworzonych w programie do newslettera (czystość kodu HTML, responsywność, audyt pod kątem SpamScore), sprawdzenie działających automatyzacji – zachowania ciągu logicznego, warunków, akcji i działań oraz diagnoza napotkanych problemów. Audyt zawiera również propozycję rozwiązań do wdrożenia, które usprawnią działanie bazy i zapobiegną podwyższaniu wyniku SpamScore.

  W terminie 7 dni od daty audytu, na adres kupującego zsotaną przesłane wyniki audyty w formie pliku pdf. Audyt oprócz wypunktowanych sprawdzanych pozycji zawiera również propozycje rozwiązań wykrytych problemów. Kupujący ma 7 dni na zapoznanie się z wynikami audytu, z zastrzeżeniem, że może zaakceptować je szybciej. Po zaakceptowaniu wyników przystąpię do wdrażania zaproponowanych rozwiązań. W tym celu mogę potrzebować: dostępu do panelu administracyjnego domeny lub serwera, dodatkowych elementów graficznych, pliku z regulaminem i polityką prywatności. Wszystkie potrzeby zostaną zgłoszone po audycie.
  Wszystkie zmiany zostaną wdrożone, w ciągu 7 dni od daty przekazania wszystkich potrzebnych dostępów.

  Po wdrożeniu zmian umowę uważa się za zrealizowaną.

  • Automatyzacja powitalna

  Po zamówieniu ww usługi i opłaceniu jej, otrzymasz na maila kwestionariusz do wypełnienia. Warunkiem realizacji Usługi jest jego odesłanie najpóźniej 24h przed terminem konsultacji na adres helou@paniodklikania.pl.

  W zakres tego pakietu wchodzi godzinna rozmowa online, w trakcie której wspólnie ustalamy cel jaki chcesz osiągnąć w danej automatyzacji. W oparciu o rozmowę buduję drzewko – szkielet automatyzacji, który następnie będziemy wdrażać. W trakcie konsultacji udzielam też wskazówek strategicznych – o czym i jak pisać w wiadomościach. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy pisaniu, zapytaj mnie o nią. Współpracuję z fantastycznymi ludźmi i na pewno kogoś Ci polecę.

  Od zakończenia konsultacji online masz 7 dni na dostarczenie mi potrzebnych elementów (zostaniesz o nich poinformowana/ny w kwestionariuszu oraz w trakcie konsultacji).
  Po rozmowie i otrzymaniu treści maili zaczynam budować automatyzację. Dbam o poprawne formatowanie tekstu, spójność i wygląd całego cyklu.
  Po wdrożeniu automatyzacji przeprowadzam test i oddaję cykl w Twoje ręce.

  Po wdrożeniu automatyzacji usługę uznaje się za wykonaną.

  • Automatyzacja posprzedażowa

  Po zamówieniu ww usługi i opłaceniu jej, otrzymasz na maila kwestionariusz do wypełnienia. Warunkiem realizacji Usługi jest jego odesłanie najpóźniej 24h przed terminem konsultacji na adres helou@paniodklikania.pl.

  Komunikacja posprzedażowa to bardzo ważny element strategii, który niestety często jest zaniedbywany. Dlatego, jeżeli chcesz zadbać o taką automatyzację, pakiet Automatyzacja posprzedażowa będzie dla Ciebie.
  Sam produkt wygląda podobnie jak pakiet z automatyzacją powitalną. Na rozmowie skupiamy się na tym, jaki dialog chcesz prowadzić z klientem po zakupie. Rozmawiamy o poleceniach, opiniach oraz upsellingu. Po konsultacji buduję automatyzację oraz wdrażam ją od strony technicznej.
  Usługa obejmuje stworzenie JEDNEJ sekwencji automatycznej. Od Ciebie zależy czy dotyczy ona jednego produktu czy jest ogólna dla wszystkich produktów.

  • Automatyzacja aktywizująca

  Otwieralność maili na poziomie 15% a klikalność 5 % – brzmi znajomo? A co jak powiem, ze możemy zwiększyć te wyniki 3-4 krotnie w krótkim czasie?
  Z pomocą przychodzi Automatyzacja aktywizująca kontakty. W skład tego pakietu wchodzą dwie osobne automatyzacje, które aktywizują kontakty, które nie otwierają Twoich wiadomości i nie klikają w linki, które do nich wstawiasz. W ten sposób zachęcasz odbiorców do aktywności, co pozytywnie wpływa na postrzeganie Twoich newsletterów przez programy pocztowe oraz usuwasz tych, których nie interesuje Twój newsletter.
  Podobnie jak w innych pakietach, tutaj również zaczynamy od konsultacji i ustalenia ram czasowych i wiadomości, a także strategii aktywizacji. Następnie wdrażam wszystko od strony technicznej i Twoja baza ożywa.

  UWAGA! W przypadku programu, gdzie nie ma możliwości ustawienia takiej automatyzacji, żeby działała ciągle w tle (np. Mailerlite) na konsultacji ustalamy ścieżkę i otrzymujesz ode mnie wideoinstrukcję wdrażania jej samodzielnie. 

  • Maile transakcyjne

  Usługa edycji maili okołotransakcyjnych obejmuje TYLKO strony internetowe działajace w oparciu o CMS WordPress oraz wtyczkę Woocommerce.

  Realizację usługi rozpoczynamy od konsultacji. Ustalamy na niej zakres zmian: kolory, elementy (zdjęcia, logo), treść maili. Po ustaleniu i dostarczeniu potrzebnych elementów (nie później niż. wciągu 7 dni od daty zakończenia konsultacji) rozpoczynam wdrażanie zmian. W tym czasie instaluje odpowiednie wtyczki, konfiguruję maile i wykonuję zamówienia testowe.

  Po wdrożeniu zmian dokonuję prezentacji. Jeżeli nie ma żadnych uwag (kupujący ma prawo do zgloszenia maksymalnie 3 poprawek) usługę uważa się za zrealizowaną.

  • Newsletter na start

  Po zamówieniu ww usługi i opłaceniu jej, otrzymasz na maila kwestionariusz do wypełnienia. Warunkiem realizacji Usługi jest jego odesłanie najpóźniej 24h przed terminem konsultacji na adres helou@paniodklikania.pl.

  W ramach pakietu Newsletter Start dobieram dla Ciebie program do email marketingu. Zakładam dla Ciebie konto, integruję newsletter z Twoją stroną www.
  Tworzę formularz zapisu na newsletter i osadzam go na stronie. Dostosowuję wiadomości double-opt in (wprowadzam kolory marki i grafiki, przygotowuję stopkę oraz teksty). Dostosowuję formularz wypisu z newslettera oraz tworzę jeden uniwersalny szablon, którego możesz używać w dalszym rozwoju swojej listy.
  Do formularza zapisu na newsletter podpinam prostą automatyzację (max 3 wiadomości).
  Po ustawieniu wszystkiego, nagrywam dla Ciebie film instruktażowy, w którym pokazuję, jak poruszać się po platformie.

  Ta usługa nie zawiera konsultacji 1:1 online.

  Żaden z ww pakietów nie zawiera w sobie usług copywriterskich.

  § 6

  Zawieranie umowy

  1. W celu zakupu produktu elektronicznego, produktu fizycznego lub zarezerwowania konsultacji , Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

  2) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

  3) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia(poprawne dane adresowe) i wybierając sposób płatności oraz wysyłki; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, musi je również założyć,

  4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  5) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

  2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności lub otrzyma informacje celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne lub fizyczne.

  3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych lub produktów fizycznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

  § 7

  Formy dostawy i metody płatności produktów fizycznych

  1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia produktów fizycznych:

  1) przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL– koszt 16,00 zł, orientacyjny czas dostawy: 2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia,

  2) przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost paczkomaty – koszt 14,50 zł, orientacyjny czas dostawy: 2 dni robocze  od chwili realizacji zamówienia,

  3) przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost Kurier – koszt 13,51 zł, orientacyjny czas dostawy: 2 dni robocze od chwili realizacji zamówienia,

  4) przesyłka zagraniczna za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt 40 zł, orientacyjny czas dostawy: do 7 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia,

  2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

  3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

  1) płatność za pośrednictwem serwisu PayPal

  2) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24

  § 8

  Dostawa produktu elektronicznego

  1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
  2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
  3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
  4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

  § 9

  Odstąpienie Konsumenta od umowy

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczągdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

  5.  Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.paniodklikania.pl/odstapienie jednak nie jest to obowiązkowe.

  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  § 10

  Odpowiedzialność za wady

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny lub produkt fizyczny wolny od wad.

  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny lub fizyczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

  3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego lub fizycznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

  4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.paniodklikania.pl/reklamacja, jednak nie jest to obowiązkowe.

  5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

  7. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  § 11

  Dane osobowe i pliki cookies

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1) zawarcie i wykonanie umowy  art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6ust. 1 lit. c RODO,
  3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przezSprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę  art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego : urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
  4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającegoczemu jednak Kupujący może się sprzeciw, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczDokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane
  5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6.  Podanie danych osobowych przez Kupującegjestdobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
  7. Sklewykorzystuje technologię plików cookies.
  8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.paniodklikania.pl/polityka-prywatnosci

  § 12

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  § 13

  Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

  3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.06.2021r.