|

Jak dodać checkbox bez używania wtyczki?

5 1

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, konsument i w niektórych przypadkach równiez przedsiębiorca, ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość.

I w przypadku produktów fizycznych nikt nie dyskutuje bo takie prawo wynika bezpośrednio z zapisu w ustawie:

Art.  27.  [Termin do odstąpienia od umowy]

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Mało tego, jako przędsiębiorczynie i przedsiębiorcy MUSIMY poinformować o tym potencjalnego kupującego jeszcze przed zawarciem umowy, czyli przez stosowny zapis w regulaminie, bo inaczej:

Art.  29.  [Przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy]

1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27. 2. 

Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

W przypadku produktów cyfrowych sprawa wygląda trochę inaczej. Otóż w tej samej ustawie znajdziemy zapis:

Art.  38.  [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy]

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wszystkich sprzedawców interesuje punkt 1 – wyraźna zgoda w formie checkboxa, który zaraz sobie dodasz.

3 – cos dla Was rękodzielnicy 😉
4 – dla osób sprzedających żywność z krótkim terminem ważności
5- np. bielizna

Jak widzicie jest sporo odstępstw, ale nas najbardziej interesuje nr 13, który dotyczy produktów elektronicznych.

Mamy kontekst prawny. Klaudia z @oswajam_dane pęka z dumy. Bierzmy się za kodowanie. Tak tak! Zaraz zobaczysz, że Ty też to umiesz.

Dodaj zgodę pod danymi klienta

Miejsce wybrałam ze względu na ux : klient wypełnia po kolei dane i checkbox pojawia się przed akceptacja regulaminu i polityki prywatności.

Zrzut ekranu 2021 12 7 o 17.59.25

Za chwilę podam Ci  kod, który musisz dodać do swojej strony. Ale najpierw napiszę GDZIE go w ogóle dodać.

Drogi są dwie: logujesz się przez FTP na serwer. Szukasz folderu z motywami, odnajdujesz swój i szukasz pliku functions.php. Tam dodajesz kod.

Jeżeli nic z tego nie kumasz to istnieje łatwiejsza droga o ile osoba tworząca Twoją stronę, w ramach zabezpieczenia, nie wyłączyła możliwości edycji motywu z panelu WordPressa.

Druga droga jest znacznie łatwiejsza, bo nie wymaga wychodzenia poza panel WordPressa. Kiedy zaczynałam pracę jako Pani od Klikania czułam się niegodna edycji plików przez FTP 😀 teraz jak o tym myślę to śmiać mi się chce ;D

Logujesz się do swojego WordPressa i z menu po lewej stronie wybierasz pozycje wygląd -> edytor motywu.

Po prawej stronie widzisz pliki motywu. Poszukaj functions.php i tam wklej poniższy kod:

add_action( 'woocommerce_review_order_before_submit', 'bt_add_checkout_checkbox', 10 );
/**
 * Add WooCommerce additional Checkbox checkout field
 */
function bt_add_checkout_checkbox() {
  
  woocommerce_form_field( 'checkout_checkbox', array( // CSS ID
    'type'     => 'checkbox',
    'class'     => array('form-row mycheckbox'), // CSS Class
    'label_class'  => array('woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-checkbox checkbox'),
    'input_class'  => array('woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox input-checkbox'),
    'required'   => true, // 
    'label'     => 'Wyrażam zgodę na wykonanie umowy w całości i dostarczenia mi treści cyfrowej natychmiast. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy.', // Label and Link
  ));  
}

add_action( 'woocommerce_checkout_process', 'bt_add_checkout_checkbox_warning' );
/**
 * Alert if checkbox not checked
 */ 
function bt_add_checkout_checkbox_warning() {
  if ( ! (int) isset( $_POST['checkout_checkbox'] ) ) {
    wc_add_notice( __( 'Ten checkbox jest wymagany' ), 'error' );
  }
}

Kod sprawi, że pod wszystkimi okienkami do wypełnienia pojawi się checkbox z zapisem jak po 'label” =>_(’.

Możesz oczywiście zmienić ten zapis i wstawić własny. Pamiętaj żeby był objęty znakami ’ ’ .

I już 😉 za pomocą tego kodu możesz dodać dowolny, wymagany checkbox.

Jesteś rękodzielnikiem i robisz produkty wg wtycznych, również możesz taki checkbox dodać.

Ah i jeszcze jedno na koniec! WSZYSTKIE zmiany wprowadzaj w motywie potomnym. A co to motyw potomny i jak go zrobić przeczytasz już wkrótce na moim blogu.

Podobne wpisy